ไข่กุ้งเหลืองโชกุน(สอบถามราคา)

ไข่กุ้งเหลืองโชกุน (ขนาด 500 กรัม)