ไข่กุ้งเหลืองโชกุน*สินค้าหมด*

ไข่กุ้งเหลืองโชกุน (ขนาด 500 กรัม)