ไข่กุ้งส้มโชกุน(สอบถามราคา)

ไข่กุ้งส้ม(ตราโชกุน)
ขนาด 500 กรัม