ไข่กุ้งส้มโชกุน*สินค้าหมด*

ไข่กุ้งส้ม(ตราโชกุน)
ขนาด 500 กรัม