ไข่กุ้งดำโชกุน(สอบถามราคา)

ไข่กุ้งดำโชกุน ขนาด 500 กรัม