โปรโมชั่น

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ไดอิกิ ฟู้ดส์ ไซโตะ40 40 แท่ง ปลีกแพคละ 65.- ปูวัดโซกุน 40 แท่ง ซื้อยกลัง 20 แพคฟรี 1แพค ราคายกลัง แพคละ 62.5 60.- เฉลียแพคละ 57.1 4614393033 ปโชคุน (Corb tick)"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ซาบะย่างชีอิว ขนาด 500 กรัม ซาบะดอง ไดอิกิ พู้ดส์ ขนาด 500 กรัม 150.- 160. t 135. 150 .............. Na-O-ki"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ท้องปลาแซลม่อน ขนาด 1,000 กรัม ไดอิกิ พู้ดส์ แซลม่อนสไลด์ 20ซิ้น/7กรัม 115. 120 แซลม่อนฟินเลย์ 135. 150. SalmonBelly Sma35Cm Dute 1000 w กิโลละ 550. C"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "ข้าวคิคูยะถุงทอง ยกกระสอบ ถุง 1,080.- ถุงละ กิโลกรัม ไดอิกิ ฟู้ดส์ 195. 235. Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ข้าวคิดูยะถุงแดง ยกกระสอบ ถุง 900.- ถุงละ กิโลกรัม KIKUYA キ ข้าวพนมรุ้ง ยกกระสอบ ถุง 900.- ถุงละ กิโลกรัม സായ 195. 235 ................ ข้าวถุงใสเกรดA ยกกระสอบ ถุง 825.- ถุงละ กิโลกรัม 195. 235 175. 200."
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods โอนิกิริ จำนวน100 100 แผ่น จำนวน1 ไดอิกิ ฟู้กส์ โนริสาหร่าย 25x4 ซอง โนริสาหร่ายซองรวม จำนวน 100 แผ่น จำนวน 100 แผ่น 240. 280 270. 320. 225. 250.- り M"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ไดอิกิ ฟู้ดส์ โชยุญีปุน ซื่อยกลัง 10 แพค แพคละ สูตรหวานกลมกล่อม โชยุชากุระ สูตรกลมกล่อมเค็มน้อย 45.- 50. 50.- 55. Mn"
อาจเป็นรูปภาพของ ‎อาหาร และ ‎ข้อความพูดว่า "‎Daikifoods Promotion Sale @daikifoods นักเก็ตไก่ซีส กิโลกรัม ไดอิกิ ฟู้ดส์ นักเก็ตไก่ 1กิโลกรัม ไก่มินิป๊อป ไก่มิ 1กิโลกรัม 130. 145. 140. 145. นักเก็ตซัส ن 120. 135 000‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ ‎อาหาร และ ‎ข้อความพูดว่า "‎Daikifoods Promotion Sale @daikifoods นักเก็ตไก่ซีส กิโลกรัม ไดอิกิ ฟู้ดส์ นักเก็ตไก่ 1กิโลกรัม ไก่มินิป๊อป ไก่มิ 1กิโลกรัม 130. 145. 140. 145. นักเก็ตซัส ن 120. 135 000‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods น้ำส้ม 5 ลิตร ไดอิกิ ฟู้ดส์ ปูอัดสลิม ขนาด 1,000 กรัม ผักกิมจิ ขนาด 1,000 กรัม 165. 175. 299. 320. 135.- 140 ปูอัด SLIM UR COM"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ไดอิกิ ฟู้ดส์ Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ราซาบิสดจิ๋วใส จำนวน 100 ซอง 210. 235. วาซาบิPASTE PASTE วาซาบิ จำนวน 200 ซอง 10ฟรี1) วาซาบิสดถุงฟอยด์ ขนาด 500 กรัม 135. 150. 220. 250"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods หมึกวาซาบิ ขนาด 100 กรัม (ซื้อ 10 10ฟรี1) ไดอิกิ ฟู้ดส์ สโม๊กก็แซลม่อน ขนาด 300 กรัม UMINO 75.- 85. ............... 55.- 60.- மga F"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods หอยเซลล์โรยชีส จำนวน 15 ฝา ไดอิกิ ฟู้ดส์ หอยเซลล์สด จำนวน 20 ฝา อลาสถ้า ขนาด 250กรัม 135. 145 140. 160. 55. 60 ALASKA CRA MEAT Lor 290392508 1"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Daikifoods Promotion Sale @daikifoods ไดอิกิ ฟู้ตส์ ไข่มังกร6สี ไข่มั 300 กรัม 49.- 60. C"
อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความ