ไข่กุ้งแดงโชกุน(สอบถามราคา)

ไข่กุ้งแดง(ตราโชกุน) ขนาด 500 กรัม