ไข่กุ้งเขียวโชกุน(สอบถามราคา)

ไข่กุ้งเขียว(ตราโชกุน) ขนาด 500 กรัม