ไข่กุ้งม่วงกลิ่นบลูเบอร์รี่*สินค้าหมด*

ไข่กุ้งม่วงโชกุน (กลิ่นบลูเบอร์รี่)
ขนาด 500 กรัม