ปูอัดเบนโตะ

ปูอัดเบนโตะ ขนาด 500 กรัม
ยกลัง 20 แพค 1350.- จำนวน 40 แท่ง